Особенно исканные книги

 

Автор: -

Заглавие: Kazania na roznych publikach tak w ordynaryine, iak w inne partykularnieysze swięta, po pierwszych w Polszcze y W.X.L. ambonach, a mianowicie w katedralnym krakowskim kościele rozmaitemi czasy miane, a po tym [...] do druku podane przez Xiędza Jana Franciszka od S. Józefa

Место издания: Kraków

Издательство: W Drukarni Akademickiey

Год издания: 1741

Объём, размер: Folio, cards unnumbered 10, pages 582, cards unnumbered 9, initial (title page in black and red color)

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 680 PLN