Особенно исканные книги

 

Автор: -

Заглавие: Klucz prognostykarski to iest rzetelne obiasnienie słów i przezwisk niewyrozumianych, których astrologowie w kalendarzach i prognostykach swoich używaią, a przez to państwa, miasta i osoby pewne rozumieią. Z przydatkiem słonecznego wschodu i zachodu: dla wygody do nakręcenia zegarków różnych i praktyki gospodarskiey, na merydyanach przezacnych państw, królestw, xiestw i miast, a nayprzód Korony Polskiey y W.X.L. [...] Znowu za pozwoleniem Zwierzchności Duchowney przedrukowany

Место издания: Supraśl

Издательство: W Drukarni XX. Bazylianów

Год издания: 1768

Объём, размер: 4vo, cards unnumbered 34, figure in woodcut 1

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1100 PLN