Особенно исканные книги

 

Автор: Kluk, Krzysztof

Заглавие: Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 1 - 3

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum.

Год издания: 1786-1788

Объём, размер: 8vo, XLII pages, 214, [2]; 256, [1]; 192, [39] ll., 1 copperplate on unfolded pl.

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 3000 PLN