Особенно исканные книги

 

Автор: Koczyński, Michał

Заглавие: Prawo przemysłowe austryackie.(Nowa Ustawa Przemysłowa) z 15 marca 1883 oraz utrzymane w swej mocy przepisy z dawniejszej ordynacyi przemysłowej z 1859 r. tudzież późniejsze ustawy i rozporządzenia zestawił, przetłumaczył i objaśnił z przygotowawczych prac ustawodawczych i z odnośnej co do pozostałych przepisów jurysprudencyi...

Место издания: Kraków

Издательство: Nakł. handlu książek M. Taffeta

Год издания: 1883

Объём, размер: 16mo, pages: 180, IV, 1 unnumbered.; 126, II-Supplement

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 150 PLN