Особенно исканные книги

 

Заглавие: Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, obejmujący bulle papieżów, przywileje Królów Polskich i Książąt Mazowieckich, tudzież nadania tak Korporacji, jako i osób prywatnych.

Место издания: Warszawa

Издательство: Druk. „Gazety Polskiej"

Год издания: 1863

Объём, размер: 26,5 cm, pages: [2], IV, 346, X, [2]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 400 PLN