Особенно исканные книги

 

Заглавие: Kodeks karny Republik Sowjeckich. Tłumaczyli z oryg. Rafał Łemkin i Tadeusz Kochanowicz przy współudziale... Słowo wstępne napisał Juliusz Makarewicz.

Место издания: Warszawa

Издательство: Nakł. Księg. F. Hoesicka

Год издания: 1926

Объём, размер: 8vo, pages: 132, [1]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 80 PLN