Особенно исканные книги

 

Заглавие: Kodeks Napoleona. Xięstwu Warszawskiemu, Artykułem 69-tym Ustawy Kon-stytucyjney Roku 1807 dnia 22. lipca za prawo cywilne podany. Z niektóremi odmianami na Seymie Warszawskim w roku 1809 od Nayiaśnieyszego Pana szczęśliwie nam panuiącego Fryderyka Augusta Dekretem Roku tegoż 1809. dnia 18. Marca potwierdzonemi. Przekładania Xawiera Michała Bohusza... z przyłączeniem Tablicy odległości od Stołecznego miasta Warszawy, miast Departamentowych, tudzież odległości miast Powiatowych od miasta Departamentowego tymczasowie obrachowaney, póki Urzędowa nie wyidzie, tablicy ogól-ney Tytułów, Działów, i Oddziałów; na koniec Tablicy materyi w tey Księdze Prawa znayduiących się.

Место издания: Warszawa

Издательство: W drukarni Wiktora Dąbrowskiego

Год издания: 1810

Объём, размер: 36 cm, pages: [2], 268, [32]

Примечание: complete clean copy in well-preserved half-leather bdg. from period

Цена: 2800 PLN