Особенно исканные книги

 

Автор: Kola Dymitr Franciszek

Заглавие: Traktat krótki o heraldyce, to iest o herbach rodowitych, do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia JMci Kaspra Lubomirskiego, Woiewodzica Krakowskiego, fundatora Prowincyi Polskiey Scholarum Piarum. Przez Xiedza ... z przydatkiem introdukcyi do historyi uniwersalney napisany y Temuż Jaśnie Oświeconemu Xiążęćiu JMći dedykowany.

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum

Год издания: 1747

Объём, размер: 4to, [44] ll., 9 pls. with illus. (copperplates depicting coats of arms)

Примечание: complete clean copy in well-preserved valuable bdg. from period

Цена: 2200 PLN