Особенно исканные книги

 

Автор: Kołudzki, Augustyn

Заглавие: Thron oyczysty albo pałac wieczności w krótkim zebraniu monarchów, xiążąt y królów polskich. Z różnych approbowanych autorów, od pierwszego Lecha, aż do teraźnieyszych czasów, zupełną w sobie życia y dzieł ich nieśmiertelnych zamykaiący hystoryą, przez… sędziego inowłocławskiego. Z przydatkiem niektórych okoliczności respektem gliniańskiej transakcyi, szwedzkiey za Iana Kazimierza woyny y toruńskiey hystoryi powtórnie potomnym na wzór wystawiony czasom.

Место издания: Poznań

Издательство: W Drukarni Akademickiey, kosztem Iózefa Wolńskiego Bibliop:

Год издания: 1727

Объём, размер: 4to, [5] ll., 300 pages, 1 portrait (copperplate), 47 portraits in text (woodcuts)

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Цена: 2800 PLN