Особенно исканные книги

 

Автор: Komeniusz, Jan Amos

Заглавие: Swiat rzeczy pod zmysły podpadaiących w czterech iezykach odmalowany y poprawiony. To iest, wszystkich gruntownych na świecie rzeczy y czynności odmalowanie y nazywanie Łacińskie, Polskie, Francuskie, Niemieckie, z regestrami tytułow y Słowniczkami Słow. Staraniem Karola Kutelle. Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus...

Место издания: Warszawa

Издательство: Staraniem Karola Kutella. U M. Groella

Год издания: 1770

Объём, размер: 8vo, 24 unnumbered cards, pages 608, 116 unnumbered cards, ca. 153 woodcuts

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 2100 PLN