Особенно исканные книги

 

Автор: Ignacego Komorowskiego

Заглавие: Sposob katechizowania według opisania katechizmu Rzymskiego, powagą S. Koncylium Trydentskiego wydanego. A teraz z władzy y zwierzchnosci pasterskiey J. O. Xiążęćia J. Mći Adama, Ignacego Komorowskiego, Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony polskiey y W. X. Litewskiego, dla iednostaynego zażywania wszystkim Archi-Dyecezyi gniźnieńskiey kościołom po parafiach podany

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni J.K.Mci y Rzeczy-Pospolitey in Collegio XX. Schol. Piar.

Год издания: 1757

Объём, размер: 4to, pages [4], 200

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 600 PLN