Особенно исканные книги

 

Заглавие: Konfederacja Generalna Omnium Ordunum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae; Na Konwokacyi Generalney Warszawskiey uchwalona. Dnia dwudziestego siódmego Miesiąca Kwietnia; Roku Pańskiego Tysiącznego Siedmset Trzydziestego trzeciego.

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni Rzeczypospolitey w Collegium Xięży Scholarum Piarum

Год издания: 1733

Объём, размер: Folio, l. [1], pages: 59, coat of arms, vignettes, initials (woodcuts)

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 500 PLN