Особенно исканные книги

 

Заглавие: Konstytucye Seymu Ordynaryinego Warszawskiego Roku MDCCLXXVI od dnia 26. Sierpnia aż do nia 31. Października pod węzłem Konfederacyi Generalney Oboyga Narodów agituiącego się.

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni J. K. Mći, y Rzeczypospolitey, XX. Piarum Scholarum

Год издания: 1776

Объём, размер: Folio, l. [1], pages: 73, [5], 17, [1], woodcut on tp., woodcut vignettes and finales

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 500 PLN