Особенно исканные книги

 

Заглавие: Konstytucye Seymu extraordynaryinego w Warszawie roku 1767 dnia 5 października złożonego y zaczętego, a z limitacyi y prorogacyi w roku 1768 dnia 5 marca, przy rozwiązaniu Konfederacyi Generalnych Koronney y Wielkiego Xięstwa Litewskiego zakończonego, ex consensu Ordinum totius Reipublicae ustanowione.

Место издания: Warszawa

Издательство: Druk.J. K. Mci y Rzeczyposp. u XX. Sch. Piarum.

Год издания: -

Объём, размер: Folio, pages: 352, 4 unnumbered ll.; pages: 42

Примечание: complete clean copy in well-preserved half-leather bdg. from period

Цена: 1300 PLN