Особенно исканные книги

 

Заглавие: Konstytucye Seymu Pacificationis, Dwuniedzielnego Extraordynaryjnego warszawskiego Roku Pańskiego MDCCXXXVI, na dzień dwudziesty piąty miesiaca czerwca złożonego.

Место издания: Warszawa

Издательство: Druk J. K. M. y Rzeczypospolitey, XX Scholarum Piarum

Год издания: MDCCXXXVI 1736

Объём, размер: Folio, 118 pages, title woodcut

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 1700 PLN