Особенно исканные книги

 

Автор: Korytkowski, Jan

Заглавие: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskiem. Według źródeł archiwalnych opracował... T. 1-5

Место издания: Poznań

Издательство: Nakładem i czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego

Год издания: 1888 - 1892

Объём, размер: 28 cm, pages [2], VII, [1], 792 ; pages [4], 818 ; pages [4], 778 ; pages [4], 618 ; pages [4], 377, [3]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1800 PLN