Особенно исканные книги

 

Автор: Kossak, Juliusz; Tondos, Stanisław
Заглавие: Klejnoty miasta Krakowa. Dwadzieścia cztery widoków w chromolitografi ach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa. Z tekstem historycznym prof. Wład[ysława] Łuszczkiewicza oraz z przedmową dr. Maryana Sokołowskiego.
Место издания: Kraków
Издательство: Nakład i własność Kutrzeby & Murczyńskiego
Год издания: 1886-1887
Объём, размер: 47,5 cm, [26] ll., 24 pls. with engravings
Примечание: complete clean copy in well-preserved editorial bdg.
Цена: 4000 PLN