Особенно исканные книги

 

Автор: przez X Pawła Kotowskiego

Заглавие: Historya starożytna zawieraiąca dzieie wszystkich narodów od stworzenia świata do potyczki pod Akcyum 1-3974 roku świata, przez ... nauczyciela historyi w szkołach piiarskich napisana

Место издания: Warszawa

Издательство: Druk. Xięży Piiarów

Год издания: 1818

Объём, размер: 16mo, pages [12], 680

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 800 PLN