Особенно исканные книги

 

Заглавие: Kozaczyzna w Turcyi. Dzieło w trzech częściach przez X. K O. Ozdobione portretem na stali, czterema rycinami kolorowanemi i czterema zwyczajnemi.

Место издания: Paryż

Издательство: W Drukarni L. Martinet

Год издания: 1857

Объём, размер: 21 cm, XVI pages, 391, 1 portrait, 8 pls. with engravings (hand-coloured litographies), music notes in text

Примечание: complete clean copy in valuable, well-preserved bdg.

Цена: 3200 PLN