Особенно исканные книги

 

Автор: Kraszewski, J. I.

Заглавие: Witolorauda. Pieśń z podań Litwy. Z 50 drzeworytami W. Smokowskiego i muzyką St. Moniuszki. Wyd. drugie, przerobione i powiększone

Место издания: Wilno

Издательство: Nakł. J. Zawadzkiego

Год издания: 1846

Объём, размер: 8vo, pages VIII, 284, 8 pages with music text in litography, 9 cards with woodcuts, many woodcuts on the pages

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 650 PLN