Особенно исканные книги

 

Автор: Część poetyczna Seweryny Duchińskiej. Wstęp prozą Hr. Wojciecha Dzieduszyckiego. Rysunki Walerego Eljasza

Заглавие: Królowie Polscy w obrazach i pieśniach

Место издания: Poznań

Издательство: Nakł. Karola Kozłowskiego ; Drukarnia Dziennika Poznańskiego

Год издания: 1893

Объём, размер: 32,5 × 24 cm, pages [2], XV, 128, [3], 48 ill. on the separate cards (include 44 with pictures with kings)

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 850 PLN