Особенно исканные книги

 

Автор: Kromer, Marcin
Заглавие: Marcina Kromera Biskupa Warmieńskiego o sprawach, dzieiach, y wszystkich inszych potocznościach Koronnych Polskich. Ksiąg XXX przez Marcina Błażowskiego z Błażowa: wyraźnie na Polski ięzyk przetłumaczone, przydatkami y dowodami niektórymi poniekąd utwierdzone y własnym onegoż kosztem z druku na świat podane.
Место издания: Kraków
Издательство: Drukarnia Mikołaia Loba
Год издания: 1611
Объём, размер: Folio, [10] pages, 599, [19], coat of arms, woodcuts
Примечание: complete clean copy in valuable, well-preserved bdg. from period
Цена: 20000 PLN