Особенно исканные книги

 

Автор: -

Заглавие: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930

Место издания: Warszawa

Издательство: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej. Drukiem Zakładów Graficznych „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy

Год издания: 1930

Объём, размер: 29,5 cm, cards [27], pages I-XC, 2534

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 600 PLN