Особенно исканные книги

 

Автор: -

Заглавие: Księgi Psalmow Dawidowych łacińskim y polskim językiem. Przydane są Argumenta, przy każdym Psalmie, z Pisma Świętego y z wykładow roźnych Autorów wyięte. A dla pożytku y Konsolacyi Duchowney Dusz pobożnych, do druku podane przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny

Место издания: Kraków

Издательство: W Drukarni Franciszka Cezarego, I.K. M. y I. M. X. Biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego; także przesławney Akademiey Krakowskiey

Год издания: 1714

Объём, размер: 20 x 17 cm, cards unnumbered 8, pages 464, cards unnumbered 4, 1 heraldic woodcuts

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1100 PLN