Особенно исканные книги

 

Автор: przez X. Iana Aloyzego Kuleszę

Заглавие: Wiara prawosławna pismem świętym, soborami, Oycami SS. mianowićie greckiemi y historyą kościelną przez X. Jana Aloyzego Kuleszę Societatis Jesu Theologa obiasniona. Od przyiętey Unii Boga z człowiekiem Roku 1704

Место издания: W Wilnie

Издательство: W Drukarni Akademickiey

Год издания: 1704

Объём, размер: 4to, pages [4], 344

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1200 PLN