Особенно исканные книги

 

Автор: przez J. N. Kurowskiego

Заглавие: Naynowsze spostrzezenia nad chorobami, a mianowicie zaraźliwemi, koni, bydła, owiec i trzody chlewney i sposoby ich leczenia zebrane z naynowszych dzieł weterynaryinych

Место издания: Warszawa

Издательство: Druk. Gałęzowskiego i Komp.

Год издания: 1832

Объём, размер: 16s, pages [4], XXIV, [10], 245, [2]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 800 PLN