Особенно исканные книги

 

Автор: przez Pana La Combe

Заглавие: Historya odmian zaszłych w Państwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem przez Jmci Pana La Combe na polski ięzyk przez Grzegorza Kniazewicza Soc. Jesu przełożona

Место издания: Warszawa

Издательство: W drukarni J.K. Mci y Rzpltey w Kollegium XX. Jezuitów

Год издания: 1766

Объём, размер: Folio, pages [2], 172, [12]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 720 PLN