Особенно исканные книги

 

Автор: Ładowski, Maciej

Заглавие: Inwentarz Konstytucyy Koronnych y W.X.Litewskiego, przez… od Roku Pańskiego 1550 Do R. 1683 krótko zebrany. A przez J.W.J.MCI X. Józefa Jędrzeia na Załuskach Załuskiego, w różnych miejscach i cytacyach zkorygowany, przydatkiem opuszczonych artykułów poprawiony y suplementem obszernym od Roku 1683. aż do ostatniey Konstytucyi Seymu 1726 inclusive opatrzony.

Место издания: Lipsk

Издательство: Ex Officina Weidmanniana

Год издания: 1733

Объём, размер: Folio, ll. [2], pages: 5-9, [1], l. [1], pages: 676, ll. [2], title vignette, vignette, initial (copperplates)

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 3100 PLN