Особенно исканные книги

 

Автор: przez Teofila Lenartowicza

Заглавие: Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego

Место издания: Poznań

Издательство: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Год издания: 1861

Объём, размер: 32,5 cm, frontispiece (etching by Cyprian Norwid), pages [4], 32, [2], 8 cards with steel engravings by Antoni Zaleski)

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1800 PLN