Особенно исканные книги

 

Автор: Leszczyc, Zbigniew

Заглавие: Herby szlachty polskiej. Z przedmową Wacława Gąsiorowskiego. T. I-II

Место издания: Poznań Warszawa Lwów

Издательство: Nakładem Antoniego Fiedlera, E. Wende & Ska (T. Hiż i A. Turkuł), H. Altenberg. Druk Antoni Fiedler w Poznaniu

Год издания: 1908

Объём, размер: 25 cm, pages [6], 1-232 ; pages [6], 233-351, [1], cards ill. 88 (heraldic chromolithography)

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1350 PLN