Особенно исканные книги

 

Автор: Lewandowski, Stanisław

Заглавие: Henryk Siemiradzki. Z dziewięćdziesięcioma trzema illustracyami w tekście, dziesięcioma heliograwurami, dwoma kolorowemi facsimilami szkiców olejnych i portretem

Место издания: Warszawa

Издательство: Nakł. Gebethnera i Wolffa

Год издания: 1904

Объём, размер: 4to, pages [4], 125, [1], cards with ill. 13

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 300 PLN