Особенно исканные книги

 

Автор: Łubieński, Władysław
Заглавие: Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych, to iest w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce, w monarchiach, królestwach, xięstwach, prowincyach, wyspach, y miastach, geograficznie, chronologicznie y historycznie okryślony. Opisaniem religii, rządów, rewolucyi, praw, zwyczaiow, skarbow, ciekawości y granic każdego kraiu, z autorów francuskich, włoskich, niemieckich, y polskich zebranym przyozdobiony… Dla ciekawego nie próżnuiącego oka polskiego podany.
Место издания: Wrocław
Издательство: Druk Akademii Societatis Jesu
Год издания: 1740
Объём, размер: Folio, [12] pages, 656, [12], 2 pls. with engravings, 6 maps
Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg. from period
Цена: 19000 PLN