Особенно исканные книги

 

Автор: Majakowskij, Włodzimierz

Заглавие: Wybór poezyj w przekładach: Broniewskiego, Jasieńskiego, Słobodnika, Słonimskiego, Sterna, Tuwima, Wandurskiego poprzedzony wstępem Majakowskiego do polskiego czytelnika, jego autobiografją oraz przedmową Anatola Sterna

Место издания: Warszawa

Издательство: Sp. Księg. "Książka"

Год издания: 1927

Объём, размер: 16mo, pages 120, [3]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 800 PLN