Особенно исканные книги

 

Автор: Manteuffel, Gustaw

Заглавие: Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant. Przedmowę napisał J.I. Kraszewski

Место издания: Poznań

Издательство: Nakł. Księg. J.K. Żupańskiego

Год издания: 1879

Объём, размер: 29,5 cm, pages IX, [1], 168, [1], cards ill. 21 (woodcuts), maps 3 (litography)

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1500 PLN