Особенно исканные книги

 

Автор: Mędrzecki, J.

Заглавие: O prawie rzeczowem polskiem opartem na jawności xiąg ziemskich lub grodzkich a w skutku tego o ważności zapisu i przeniesienia ad forum proprium recognoscentis. Wyjątek z ustaw dawnych polskich.

Место издания: Warszawa

Издательство: Druk. A.Gałęzowskiego i Komp.

Год издания: 1828

Объём, размер: 16mo, pages: [4], 86

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 350 PLN