Особенно исканные книги

 

Автор: Millot, Klaudiusz Franciszek Ksawery

Заглавие: Historya rzymska : 49 kopersztychami nayważnieysze Czyny wyobrażaiącemi przyozdobiona. Dzieło pośmiertne Millota... z francuzkiego na język polski przełożone przez Józefa Girtlera. T. 1-2.

Место издания: Kraków

Издательство: Nakładem J. Mateckiego, Księgarni i Drukarni Groeblowskiey właściciela

Год издания: [1815]

Объём, размер: 29 cm, pages [6], 146 ; pages 144, [4], cards ill. 48 (copperplate - 3 fold out)

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 2400 PLN