Особенно исканные книги

 

Автор: Modrzewski, Andrzej Frycz

Заглавие: O poprawie Rzeczypospolitey księgi czwore. Pierwsze o obyczajach, Drugie o statucie, Trzecie o woynie, Czwarte o szkole... przez Cypryana Bazylika z łacińskiego na polskie przetłomaczone, a teraz nakładem J.W.J.P Dominika Alexandrowicza... przedrukowane.

Место издания: Wilno

Издательство: W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum

Год издания: 1770

Объём, размер: 8vo, [10] ll., 576 pages

Примечание: complete clean copy in well-preserved half leather bdg. from period

Цена: 2700 PLN