Особенно исканные книги

 

Автор: pod red. Henryka Mościckiego i Jana Cynarskiego

Заглавие: Historja najnowsza : wiek (XIX i XX)
T. 1: Rewolucja francuska. Wojny napoleońskie. Święte Przymierze
T. 2: Druga połowa XIX stulecia. Parlamentaryzm. Kapitalizm. Imperjalizm
T. 3: Wiek XX

Место издания: Warszawa

Издательство: Kultura i Wiedza

Год издания: 1933 - 1934

Объём, размер: 25 cm, pages [2], 678, pages [2], 5-666 ; pages [2], 5-777, [1], many illustrations and maps

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Цена: 650 PLN