Особенно исканные книги

 

Автор: przez Jul. Ur. Niemcewicza

Заглавие: Bayki i Powieści. Edycya druga, do któréy przydane są nowe i niewydane ieszcze bayki, powieści, dumy i inne rymy. T. 1-2

Место издания: Warszawa

Издательство: Nakładem i drukiem N. Glücksberga

Год издания: 1820

Объём, размер: 20 cm, card [1], pages 234, [3] ; pages 246, [3]

Примечание: complete edition, complete clean copies in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 950 PLN