Особенно исканные книги

 

Автор: Niesiecki, Kacper

Заглавие: Korona polska przy złotey wolności starożytnemi wszystkich katedr, prowincyi, y rycerstwa kleynotami, heroicznym męstwem y odwagą naywyższemi honorami a naypierwey cnotą, pobożnością, y świątobliwością ozdobiona... T. 1-4.

Место издания: Lwów

Издательство: Druk. Collegium Societatis Iesu

Год издания: 1728-1743

Объём, размер: Folio, [6] pages, 284, [2], 404, [2]; [6], 759 (recte: 760), [2]; [8], 937 (recte: 927, mistake in pagination - 10 pages from page 433/444), [1]; [2], 820, several hundred woodcuts with images of coats of arms

Примечание: complete clean copies in valuable, well-preserved similar bdg. from period

Цена: 24000 PLN