Особенно исканные книги

 

Автор: Antoni Nowosielski

Заглавие: Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, podania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, przysłowia, zagadki, zamawiania, sekreta lekarskie, ubiory, tańce, gry i t.d. T. 1-2

Место издания: Wilno

Издательство: Nakł. T. Glücksberga

Год издания: 1857

Объём, размер: 8vo, pages XII, 380, portrait 1 ; pages [4], 282, [3]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 1400 PLN