Особенно исканные книги

 

Автор: W. Jastrzębowski

Заглавие: Ogrodnictwo : podług wykładu W. Jastrzębowskiego w Marymoncie

Место издания: Warszawa

Издательство: Gebethner i Wolff

Год издания: 1876

Объём, размер: 23 cm ; 408 pages, portrait 1 page

Cерия: Wykład początków zasadniczych rolnictwa, historii naturalnej ziemiańskiej i ogrodnictwa. T. 3

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 550 PLN