Особенно исканные книги

 

Автор: Okęcki Władysław

Заглавие: Prawo familijne u Rzymian. Część pierwsza (więcej nie ukazało się). Prawo małżeńskie. Według wykładu własnego spisał i ułożył...

Место издания: Warszawa

Издательство: Skład Główny w Księgarni G. Gebethnera i R. Wolffa

Год издания: 1866

Объём, размер: 8vo, pages: [2], III, 285, III

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 360 PLN