Особенно исканные книги

 

Автор:A. E. O.

Заглавие: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa zawierający nabożeństwo poranne, wieczorne […] z dodaniem Ewangelii i Listów Apostolskich […] Wydanie drugie, poprawne i pomnożone

Место издания: Lipsk

Издательство: nakł. Rubena Rafałowicza księgarza

Год издания: 1857

Объём, размер: 14 cm, pages XXXX, 1024, cards ill. 4 (steel engraving)

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 280 PLN