Особенно исканные книги

 

Автор:A. E. O.

Заглавие: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli Zbiór katolickiego nabożeństwa zawierający nabożeństwo poranne, wieczorne, mszalne, nieszporne, do Przenajświetszej Trójcy, o bozkiej opatrzności, o najsłodszem imieniu Jezusa, do Ducha Świętego, do Najświętszej Maryi panny, do śś. Aniołów i wszystkich świętych pańskich, o śś. sakramentach, modlitwy w różnych potrzebach tak duchownych jak i doczesnych, nabożeństwo za dusze zmarłych, pieśni kościelne z dodaniem ewangelii i listów apostolskich : na wszystkie niedziele i święta całego roku, tudzież myśli chrześciańskich ma wszystkie dni miesiąca : na cześć i na chwałę Pana Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego dla użytku wiernych ułożony. Czterema rycinami na stali rytemi ozdobiony

Место издания: Lipsk

Издательство: Bretikopf i Hartel

Год издания: 1846

Объём, размер: 18 cm, pages XXXIX, [1], 1044, card ill. [1]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 280 PLN