Особенно исканные книги

 

Автор: Osiński, Józef Herman

Заглавие: Nauka o gatunkach i szukaniu rudy żelazney, topieniu iey w piecach wielkich i dymarkah, robieniu miechów drewnianych, stawianiu pieców na topienie rudy; o fryszerkach i fryszowaniu żelaza surowego, laniu naczeń żelaznych; o robieniu stali z żelaza ciągłego albo surowego, w języku francuskim przez margrabię Courtivron i P. Bouchu napisana. Staraniem i kosztem Jaśnie Wielmożnego Hyacynta Nałęcza Małachowskiego [...] na oyczysty język przełożona. Dodatkami wyiętemi z dzieła Pana Jars, z Encyklopedyi Ywerdońskiey i z innych opisuiących robotę żelaza, stali, sprzączek, pilników, blachy białej etc. pomnożona, przypiskami robót kraiowych obiaśniona, trzydziestą czterema kopersztychami z zagranicy sprowadzonemi ozdobiona i do druku podana.

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Год издания: 1782

Объём, размер: 4to, [2] ll., 582 pages, k. [5-regestr], 34 pls. with engravings (copperplates)

Примечание: complete clean copy in valuable, well-preserved bdg. from period

Цена: 14000 PLN