Особенно исканные книги

 

Автор: Jozef Alexander Jabłonowski

Заглавие: Ostafi po polsku, Eustachius po łacinie, Placyd po swiecku. Zycie którego świętego z poważnych authorów zebrane, iak pełne przeciwności, czytelnika zdumiewa ! tak przykłady Jego, nauki y Moralizacye tu przyłączone, niech buduią. Tudziez nauka o wierszach y wierszopiscach polskich wszystkich przydana. Przez Jozefa Alexandra Xiążęcia z Prussów na Jabłonowie y Lachowcach, Hrabię na Lisiance y Zawałowie, L. B. na Podhorcach Jabłonowskiego, Stolnika W. X. Litt. Sądowego Ziemi Buskiey, Wołpińskiego, Korsuńskiego, Onyxsztyiskiego, Dźwinogrodzkiego, Zagoscskiego, etc. Starostę, Rakanciskiego, Zawaryiskiego dzierżawcę, kawalera orderu Rynskiego Rotmistrza Woysk koronnych

Место издания: we Lwowie

Издательство: w Drukarni SSS. Troycy

Год издания: 1751

Объём, размер: 48 cm ; [99] cards

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1100 PLN