Особенно исканные книги

 

Автор: Ostrowski, Teodor

Заглавие: Inwentarz nowy praw, traktatow, y konstytucyi koronnych y W. X. Lit. w czasie bezkrólewia r. 1764 y za panowania Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta, do roku 1780 uchwalonych, na wzór inwentarza dawnieyszego ułożony.

Место издания: Warszawa

Издательство: W drukarni J. K. Mci. i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Год издания: 1782

Объём, размер: Folio, ll. [2], pages: [4], 352, [4], l. [1]

Примечание: complete clean copy in well-preserved half-leather bdg. from period

Цена: 3800 PLN