Особенно исканные книги

 

Автор: Przez Iana Alexandra Gorczyna Napisana

Заглавие: Pamięc O Cnotach, Szczęsciv, Dzielnosci, Naiasnieyszego y Niezwyciezonego Monarchy Władysława IV. Z Bozey Łaski Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego [...] &c. &c. Dziedzicznego Krola [...]

Место издания: W Krakowie

Издательство: W Drukarniey Stanisława Bertutowica

Год издания: 1648

Объём, размер: Folio, cards [4], pages [1], 72

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 780 PLN