Особенно исканные книги

 

Автор: Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana

Заглавие: Panegiryczne niektóre Dyskvrsy dvchowne y różne insze kazania, przy celnieyszym y obfitszym Audytorze, w kośćiołach zwłaszczá Krákowskich pewnych czásow miáne. Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana. Náuk wyzwolonych y Pisma Swiętego Doktorá, prowincyey Polskiey Oycá y dźiśieyszego Kustodyey Krákowskiey Kusztosza. Zá roskazániem Przełożonych zakonnych od tegoż do druku teraz podane

Место издания: W Krakowie

Издательство: w Druk: Dziedzicow Krzysztofa Schedla J. K. M. Typog.

Год издания: 1675

Объём, размер: 4to, cards [17], pages 713, cards [23] Regestr, arm and woodcuts

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 800 PLN